DAISY STORIES ROMANIAN

DAISY, OPAL
AND ARRANGER STORIES
  
Short stories in English translated into many languages in a convenient parallel text format to help you learn them more quickly and easily.

TRANSLATED INTO:
 

AFRIKAANS
The Search for Lorna 
Daisy Macbeth
The Surprise
The Nightwatch
A Nice Little Trip

The Bookworm

A Matter of Justice

ALBANIAN
The Search for Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth
A Nice Little Trip
The Nightwatch
The Oak
The Bookworm
Imogen
The Mumbling Man

ARABIC
The Search for Lorna 
The Surprise
1
The Surprise 2
Daisy Macbeth

The Nightwatch
A Nice Little Trip

BENGALI
The Surprise

BOSNIAN
The Search for Lorna
The Surprise

BRASILIAN
The Search for Lorna
The Surprise
The Bookworm
The Wedding
Daisy Macbeth

BULGARIAN
The Search for Lorna

The Surprise
Daisy Macbeth
A Nice Little Trip
The Nightwatch

CHINESE
The Search for Lorna
The Surprise
The Bookworm
ARRANGER STORIES
The Auction

CREOLE
The Search for Lorna 
The Surprise

Daisy Macbeth

CROATIAN
The Search for Lorna
The Surprise

CZECH
The Search for Lorna 
The Surprise

Daisy Macbeth
The Nightwatch
A Nice Little Trip
The Bookworm
The Oak
Imogen
The Green Lodge
A Matter of Justice

DANISH
The Search for Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth
The Nightwatch
A Nice Little Trip
The Bookworm

The Oak

DUTCH
The Search for Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth
The Nightwatch

The Bookworm

ESPERANTO
The Search for Lorna
Daisy Macbeth
The Surprise
The Nightwatch

FINNISH
The Search for Lorna 
The Surprise

The Nightwatch

FRENCH
The Search for Lorna
The Surprise
The Nightwatch
A Nice Little Trip
The Bookworm
The Oak
Imogen

GERMAN
The Search for Lorna
Daisy Macbeth
The Surprise
The Nightwatch
A Nice Little Trip
The Bookworm

ARRANGER STORIES
The Auction

GREEK
The Search for Lorna
Daisy Macbeth
The Surprise
The Nightwatch mp3
A Nice Little Trip mp3
The Bookworm mp3
ARRANGER STORIES
The Auction

HEBREW
The Search for Lorna 1
The Search for Lorna 2
The Surprise

Daisy Macbeth

The Nightwatch

A Nice Little Trip

HINDI
The Search For Lorna
The Surprise

HUNGARIAN
The Search for Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth

The Nightwatch
A Nice Little Trip
The Bookworm

INDONESIAN
The Search for Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth
A Nice Little Trip

ITALIAN
The Search For Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth
The Nightwatch
A Nice Little Trip
The Bookworm
The Oak
Imogen
The Mystery of
Green Lodge

A Matter of Justice

JAPANESE
The Search For Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth

KOREAN
The Search for Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth
The Nightwatch
A Nice Little Trip
The Bookworm

The Oak
Imogen

LUGANDA
The language spoken
in Uganda
The Search for Lorna
The Surprise

MONGOLIAN
The Search for Lorna
 
The Oak  

NORWEGIAN
The Search for Lorna


POLISH
The search for Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth
The Nightwatch

The Oak 1
The Oak 2
The Bookworm
A Nice Little Trip
The Mystery of
Green Lodge

The Wedding
A Matter of Justice
ARRANGER STORIES
The River Mist
The Auction

PORTUGUESE
The Search for Lorna
The Surprise

ROMANIAN
The Search for Lorna
The Surprise

RUSSIAN
The Search for Lorna 1

The Search for Lorna 2
The Surprise
The Nightwatch 1

The Nightwatch 2
Daisy Macbeth
The Oak

SERBIAN
The Nightwatch
The Oak

SPANISH
The Search for Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth

The Nightwatch
A Nice Little Trip
The Bookworm

The Oak
Imogen
The Mystery of
Green Lodge

The Wedding 1
The Wedding 2
A Matter of Justice 1
A Matter of Justice 2
The Serial Killer
ARRANGER STORIES
The Auction
The River Mist
OPAL STORIES
Upside Down

SWEDISH
The Search for Lorna 1

The Search for Lorna 2
The Surprise
Daisy Macbeth
The Nightwatch

The Bookworm

THAI
The Nightwatch
A Nice Little Trip
The Bookworm

Daisy Macbeth

TURKISH
The Search for Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth
The Nightwatch
A Nice Little Trip
The Bookworm
The Mumbling Man
The Oak
A Matter of Justice

UKRAINIAN
The Search for Lorna
Daisy Macbeth

URDU
The Search for Lorna

VENETO 

The Search for Lorna

YORUBA
The Search for Lorna
The Surprise
The Nightwatch

ZULU
The Search for Lorna

 

CLICK OR TOUCH FOR THE  
THE SEARCH FOR LORNA

 În căutarea Lornei
THE DAISY STORIES by Crystal Jones © 1995-2018

.Translation volunteered by:
Inbox Translation Ltd
WITH A VERY BIG THANK YOU FROM THE LONWEB TEAM!
 WE ARE LOOKING FOR A VOLUNTEER WHO CAN PROVIDE AN
AUDIO MP3 VERSION OF THIS TEXT

 În căutarea Lornei

The search for Lorna

Daisy Hamilton era detectiv particular.

Daisy Hamilton was a private detective.

Avea 30 de ani și lucra ca detectiv de doi ani.

She was thirty years old and had been a detective for the past two years.

În fiecare dimineață mergea la birou și aștepta să sune telefonul sau să deschidă ușa clienților care aveau nevoie de serviciile ei.

Every morning she went to her office to wait for phone calls or open the door to clients needing her services.

Deși nu era încă bine cunoscută, Daisy primea din când în când telefoane de la cei care îi văzuseră anunțul dat în ziarul local.

Daisy wasn't very well known yet but occasionally people telephoned her from the advertisement she had put in the local newspaper.

Într-o dimineață, în jurul orei 11, cineva bătu la ușa biroului ei.

One morning at about eleven o'clock someone knocked on her office door.

Era o doamnă durdulie care purta în jurul gâtului un guler de blană.

It was a fat lady who wore a fur around her neck.

—  Bună ziua, vă pot ajuta? o întrebă Daisy.
—  Vă rog să intrați și să luați loc.

"Hello, can I help you?" Daisy asked the lady. "Please come and sit down."

— Da, într-adevăr! Am nevoie disperată de ajutorul dumneavoastră.

"Oh yes indeed! I need your help desperately.

Lorna, mezina familiei, a dispărut. Nu știu ce să mai fac.

Lorna, my little one has disappeared. I don't know what to do."

Daisy îi oferi doamnei celei durdulii o cană de cafea solubilă și așteptă detaliile.

Daisy offered the fat lady a cup of instant coffee and awaited the details.

Doamna cea durdulie se așeză greoi și își puse imensa geantă roșie de piele pe biroul lui Daisy.

The fat lady sat down heavily and put her large red leather handbag on Daisy's desk.

—  Vă rog să îmi spuneți totul, doamnă....?

"Please tell me everything —  Mrs. ...?"

—  Edwina Humphries mă numesc. Mi-e teamă că îmi vor cere bani. Mă tem că Lorna a fost răpită. 

"Mrs. Edwina Humphries is my name. I am afraid they will ask me for money —  I'm afraid Lorna has been kidnapped!"

—  Îngrozitor, dnă Humphries. Dl Humphries crede de asemenea că Lorna a fost răpită?

"That's terrible, Mrs. Humphries. Does Mr. Humphries, too, think Lorna has been kidnapped?"

—  Soțului meu nu-i pasă dacă Lorna a fost răpită sau nu!

"My husband is not interested if Lorna has been kidnapped or not!"

—  Serios, dnă Humphries? Dar soțul dvs. este tatăl bun al Lornei? 

"Really, Mrs. Humphries? But is your husband Lorna's real father?"

—  Nu înțeleg ce vreți să spuneți. Am cumpărat-o pe Lorna împreună, spuse dna Humphries. 

"I don't know what you mean. We bought Lorna together," replied Mrs. Humphries.

—  Ați cumpărat....Dnă Humphries, dar asta este ilegal,  cred că știți.

"You bought ............Mrs. Humphries, that's illegal, you know."

—  Nu, nu este, cel puțin nu în India!

"No it isn't, not in India!"

—  Ați cumpărat-o pe Lorna din India? 

"You bought Lorna in India?"

—  Chiar așa! Și până acum mi-a fost un excelent companion, să știți. 

"Yes indeed! And she always keeps me great company, you know."

Dna Humphries își deschise geanta enormă pentru a scoate o batistă. 

Mrs. Humphries opened her huge leather bag to pull out a handkerchief.

Daisy observă cu groază o creatură croindu-și loc în zig-zag din geantă.

With horror Daisy saw a wiggling creature come out of that bag.

—  Dnă Humphries, dați-o la o parte imediat! țipă Daisy. 

"Mrs. Humphries —  move that away immediately!" screamed Daisy.

—  Ce anume? A, Lorna, te-am găsit în sfârșit, spuse dna Humphries. Te ascunseseși în geanta mea, neastâmpărată mică!

"What? Oh Lorna —  I've found you at last!" said Mrs. Humphries."You hid in my bag —  you naughty girl!"

—  Dnă Humphries, ea este Lorna?

"Mrs. Humphries. This is Lorna?"

—  Da, șarpele nostru bengalez de mlaștină. Îți mulțumesc, drăguță, dar nu cred că mai am nevoie de serviciile tale.

"Yes, our Bengali swamp snake. Oh thank you my dear. No, I don't think I need your services any longer!"

—  În timp ce închidea ușa în urma dnei Humphries, se gândi că ar trebui să precizeze în anunț: fără animale, fără șerpi. 

As Daisy shut the door after Mrs. Humphries, she made a mental note to write in the advertisement: no animals, no snakes.

VOLUNTEER A TRANSLATION USING THE TEMPLATES PROVIDED HERE!

Lonweb.org has been online since 1997 and has always managed to remain a not-for-profit website offering all its resources for free. Most Daisy Stories, Arranger Stories and Opal Stories have been translated by volunteers. Would you like to become one of them? You can start right away following a couple of very simple instructions: when translating the Daisy, Arranger or Opal Stories please use the templates provided below and fit your translation into the parallel text slots provided. After completion, please send your translation to robertocasiraghi AT elingue DOT net, it will be published in a matter of days.

DAISY STORIES TEMPLATES
The Search for Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth
Night Watch
A Nice Little Trip
The Bookworm
The Oak
Imogen
The Mystery of
    Green Lodge

A Matter of Justice
The Wedding
Craig
The Mumbling Man
The Old Manor House
    Ghost

Amy
The Serial Killer
The Mysterious Hand
The Lost Cat
Too Many Cakes Spoil
    the Dough

The Lost Collection Box
Heatwave
The Spin Doctor
Glynn

ARRANGER STORIES TEMPLATES
The Auction
The River Mist
Halloween

OPAL STORIES TEMPLATES
Upside Down
Parallel Homes
Different Existences
East is West and West
    is East


 


 


VERSION OPTIMISED FOR MOBILE PHONES


 În căutarea Lornei

The search for Lorna

Daisy Hamilton era detectiv particular.

Daisy Hamilton was a private detective.

Avea 30 de ani și lucra ca detectiv de doi ani.

She was thirty years old and had been a detective for the past two years.

În fiecare dimineață mergea la birou și aștepta să sune telefonul sau să deschidă ușa clienților care aveau nevoie de serviciile ei.

Every morning she went to her office to wait for phone calls or open the door to clients needing her services.

Deși nu era încă bine cunoscută, Daisy primea din când în când telefoane de la cei care îi văzuseră anunțul dat în ziarul local.

Daisy wasn't very well known yet but occasionally people telephoned her from the advertisement she had put in the local newspaper.

Într-o dimineață, în jurul orei 11, cineva bătu la ușa biroului ei.

One morning at about eleven o'clock someone knocked on her office door.

Era o doamnă durdulie care purta în jurul gâtului un guler de blană.

It was a fat lady who wore a fur around her neck.

—  Bună ziua, vă pot ajuta? o întrebă Daisy. —  Vă rog să intrați și să luați loc.

"Hello, can I help you?" Daisy asked the lady. "Please come and sit down."

— Da, într-adevăr! Am nevoie disperată de ajutorul dumneavoastră.

"Oh yes indeed! I need your help desperately.

Lorna, mezina familiei, a dispărut. Nu știu ce să mai fac.

Lorna, my little one has disappeared. I don't know what to do."

Daisy îi oferi doamnei celei durdulii o cană de cafea solubilă și așteptă detaliile.

Daisy offered the fat lady a cup of instant coffee and awaited the details.

Doamna cea durdulie se așeză greoi și își puse imensa geantă roșie de piele pe biroul lui Daisy.

The fat lady sat down heavily and put her large red leather handbag on Daisy's desk.

—  Vă rog să îmi spuneți totul, doamnă....?

"Please tell me everything —  Mrs. ...?"

—  Edwina Humphries mă numesc. Mi-e teamă că îmi vor cere bani. Mă tem că Lorna a fost răpită. 

"Mrs. Edwina Humphries is my name. I am afraid they will ask me for money —  I'm afraid Lorna has been kidnapped!"

—  Îngrozitor, dnă Humphries. Dl Humphries crede de asemenea că Lorna a fost răpită?

"That's terrible, Mrs. Humphries. Does Mr. Humphries, too, think Lorna has been kidnapped?"

—  Soțului meu nu-i pasă dacă Lorna a fost răpită sau nu!

"My husband is not interested if Lorna has been kidnapped or not!"

—  Serios, dnă Humphries? Dar soțul dvs. este tatăl bun al Lornei? 

"Really, Mrs. Humphries? But is your husband Lorna's real father?"

—  Nu înțeleg ce vreți să spuneți. Am cumpărat-o pe Lorna împreună, spuse dna Humphries. 

"I don't know what you mean. We bought Lorna together," replied Mrs. Humphries.

—  Ați cumpărat....Dnă Humphries, dar asta este ilegal,  cred că știți.

"You bought ............Mrs. Humphries, that's illegal, you know."

—  Nu, nu este, cel puțin nu în India!

"No it isn't, not in India!"

—  Ați cumpărat-o pe Lorna din India? 

"You bought Lorna in India?"

—  Chiar așa! Și până acum mi-a fost un excelent companion, să știți. 

"Yes indeed! And she always keeps me great company, you know."

Dna Humphries își deschise geanta enormă pentru a scoate o batistă. 

Mrs. Humphries opened her huge leather bag to pull out a handkerchief.

Daisy observă cu groază o creatură croindu-și loc în zig-zag din geantă.

With horror Daisy saw a wiggling creature come out of that bag.

—  Dnă Humphries, dați-o la o parte imediat! țipă Daisy. 

"Mrs. Humphries —  move that away immediately!" screamed Daisy.

—  Ce anume? A, Lorna, te-am găsit în sfârșit, spuse dna Humphries. Te ascunseseși în geanta mea, neastâmpărată mică!

"What? Oh Lorna —  I've found you at last!" said Mrs. Humphries."You hid in my bag —  you naughty girl!"

—  Dnă Humphries, ea este Lorna?

"Mrs. Humphries. This is Lorna?"

—  Da, șarpele nostru bengalez de mlaștină. Îți mulțumesc, drăguță, dar nu cred că mai am nevoie de serviciile tale.

"Yes, our Bengali swamp snake. Oh thank you my dear. No, I don't think I need your services any longer!"

—  În timp ce închidea ușa în urma dnei Humphries, se gândi că ar trebui să precizeze în anunț: fără animale, fără șerpi. 

As Daisy shut the door after Mrs. Humphries, she made a mental note to write in the advertisement: no animals, no snakes.

 

LONWEB.ORG is a private website brought to you by Robert Behar-Casiraghi and Crystal Jones
Tel. +39-370-3269004 - email:

 Our websites: www.lonweb.org  •  www.englishgratis.com  •  www.20ore.com  •  www.scuolitalia.com